Η περιγραφή

Εκτύπωση

Η αναλυτική περιγραφή του κάμπινγκ είναι χωρισμένη στις παρακάτω ενότητες:


Πως θα πάτε:  Μια αναλυτική περιγραφή του τρόπου που θα το βρείτε.


Χώρος:  Αναφέρεται στη γενική μορφολογία του εδάφους του κάμπινγκ.


Θέσεις:  Περιγραφή της κατάστασης του εδάφους των θέσεων που προορίζονται για τους κατασκηνωτές.


Πράσινο:  Αναφέρονται οι ποικιλίες των δέντρων και η πυκνότητα του πράσινου.


Άλλα στοιχεία:  Όπου υπάρχουν αναφέρονται χαρακτηριστικά στοιχεία του κάμπινγκ όπως η μορφή των κτιρίων, εκδηλώσεις κ.τ.λ.


Παραλία:  Αν το κάμπινγκ είναι παραθαλάσσιο γίνεται περιγραφή της μορφής της παραλίας.